ارائه ی نمونه سوال از دروس پایه پنجم وششم

 هدف از گنجاندن درس آزاد درفارسي بخوانيم وبنويسيم مقطع ابتدايي، ارزش گذاري برآداب ورسوم محل زندگي دانش آموزان،تقويت اعتماد به نفس دانش آموزان ،تقويت ابتكار، خلاقيت و روحيه ي نويسندگي در دانش آموزان ودر نهايت زمينه سازي براي تمركز زدايي از تأليف كتب درسي مي باشد.كه  بايد موضوع درس آزاد به موضوع فصلي كه درس آزاد درآن قرار دارد ارتباط داشته باشد كه مي توان به كمك نمودار خورشيدي در كلاس همراه دانش آموزان آن را تعيين كردو بعد از اينكه موضوع درس آزادتعيين شد ،به مدت دو روزبه دانش آموزان اجازه دهيم تا بصورت شفاهي در باره ي آن تحقيق كنند.ودر نهايت در كلاس با روش بارش مغزي درس را تدوين مي كنيم  بطوري كه ابتدادانش آموزان هرجمله اي كه درباره ي موضوع درس، به نظرشان رسيد بيان كرده ويك  نفر،آن ها رادر تابلومي نويسد. وبعداز نوشتن نظر همه ي دانش آموزان ، جملات نا مربوط و تكراري حذف وبقيه جملات  مرتّب سازي،پاراگراف بندي،علامت گذاري وبعد از آن دانش آموزان متن آماده را دركتاب  بخوانيم درج  مي كنندوفعّاليّت هاي بعداز متن اصلي درس،  كتاب بخوانيم و بنويسيم نيز مثل ساير دروس تنظيم گردد.درخاتمه دانش آموزان مي توانند اسم خود رانيز در ابتداي كتاب، جزء مؤلفين كتاب درج كنند.


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 19:25  توسط گیتی محمدبیگلو  |