ارائه ی نمونه سوال از دروس پایه پنجم وششم

ب) سوالات جای خالی ( هر مورد 5/0 نمره )

1. دو فعالیت مهمّ کشاورزی عبارتند از : ..................... و ......................

2. گندم گیاهی یک ساله است و به دو شکل ............... و ................. کشت می شود.

3. بیش تر برق مورد نیاز ما از طریق سوزاندن نفت و گاز در .................. تولید می شود.

4. یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن ...................... بشکه نفت انرژی تولید می کند.

 

ج) پاسخ قسمت الف را از قسمت ب انتخاب و وصل کنید. ( هر مورد 5/0 نمره )

الف

ب

  1. انرژی هایی که تمام نمی شوند و همواره می توان از آنها استفاده کرد:
  2. بیشتر منابع نفتی ایران در این قسمت از کشور وجود دارد :
  3. بیش از نیمی از برنج کشور ما در این قسمت از کشور کشت می شوند:

غیرقابل تجدید

قابل تجدید

جنوب غرب و غرب

شمال

شرق و جنوب شرق

 

د) پاسخ کامل

1. کشاورزی چند مرحله دارد؟ ( 3 مورد نام ببرید.) – ( 75/0 نمره )

 

2. زراعت را تعریف کرده و یک مثال بزنید. ( 25/1 نمره )

 

3.کشت گلخانه ای را با ذکر یک مثال توضیح دهید. ( به اختصار )- ( 2 نمره )

 

 

4.نفت خام چگونه از طریق لوله به نقاط مختلف کشورمان منتقل می شود؟ ( 1 نمره )

 

5.انرژی های نو چه تفاوتی با سوخت های فسیلی دارند؟ ( 2نمره )

 

6.سه انرژی نو نام ببرید که در کشورمان در حال بهره برداری و استفاده است؟ ( 5/1نمره )

 

ه) سوالات مفهومی

7.چرا باید به هنگام خرید لوازم خانگی به برچسب انرژی توجه می کنیم؟ (1 نمره )

 

8) درباره دو تیتر زیر چه مطالبی می توانید بنویسید؟ (2 نمره )

- طلای سیه

- نفت و گاز میراثی از گذشته

 

ی) نقشه

 

1. نقشه ی ایران را ترسیم کنید. ( 5/0 نمره )   

منبع:http://doostan59.persianblog.ir

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 5:17  توسط گیتی محمدبیگلو  |